Avocado Media werkt via de

SCRUM METHODIEK

Werken via scrum werkt overzichtelijk, transparant en duidelijk. Het is een agile methode om gericht toe te werken naar de vooraf gestelde planning.

WAT IS

SCRUM?

Scrum is een relatief nieuwe manier van werken die door steeds meer bedrijven, zowel startups als corporates, wordt gebruikt om de transparantie in het werkproces te bevorderen en daarmee de efficiëntie te verhogen. Hiermee wordt afgestapt van de voormalige ‘watervalmethode’, waarin een product aan het eind de ontwikkeling in een keer wordt opgeleverd aan de klant of eindgebruiker. Het proces aan de hand van de watervalmethode werkt traag en onvoorspelbaar en ook heeft de klant weinig zicht op de voortgang van het project voor zijn/haar nieuwe website of online platform.

Scrum is een Agile methode, waarin een project wordt opgedeeld in sprints (cycli van twee weken). In iedere sprint staat een ander onderdeel centraal, bijvoorbeeld het aanmaken van een profiel op een platform, die aan het eind van de sprint wordt opgeleverd en getest. Het doel is om samen met onze klant te bepalen of we op de goede weg zijn.

WAAROM WIJ

SCRUMMEN

Werken met de Scrum methode zorgt dus voor:

Werkbare opleveringen na iedere sprint,
Transparantie en duidelijke communicatie over de voortgang van het project,
Deadlines die gehaald worden, of tijdig kunnen worden verzet.

Daarom scrummen wij!

Benieuwd hoe ons team van designers en developers jou kan helpen aan een nieuwe website, webshop of platform?

BEKIJK ONZE

PLATFORMS