WEBSITE VOOR

UVA VENTURES HOLDING B.V.

Voor UvA Ventures Holding B.V. ontwikkelden wij een website waarin de werkzaamheden van de holding op een transparante manier zijn weergegeven.

“Op welke manier kunnen wij het bestaansrecht van UvA Ventures Holding B.V. verduidelijken aan de bezoekers? ”

Home > Cases > UvA Ventures Holding B.V.

UITDAGING

UvA Ventures Holding B.V. maakt wetenschappelijke innovaties en expertise vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA) beschikbaar voor markt en maatschappij door het oprichten van of participeren in ondernemingen. Zo draagt UvA Ventures bij aan de valorisatiedoelstelling van de universiteit. UvA Ventures is in 1992 opgericht om een strikte scheiding aan te brengen tussen met publiek en privaat geld gefinancierde activiteiten die hun oorsprong hebben aan de universiteit. Echter was het voor de ontwikkeling van de website voor vele betrokkenen en derden niet duidelijk wat de werkzaamheden van de holding waren, in welke projecten zij betrokken waren en wat de relatie was tussen UvA-, HvA- en AMC Ventures Holding.

Producten

Website

Tools

WordPress

Bouwjaar

2017-2018
3 sprints

OPLOSSING

UvA ventures ondersteunt onder andere onderzoekers en studenten. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de bedrijven die onder UvA Ventures Holding vallen en deze die vallen onder HvA Ventures Holding of AMC Ventures Holding, hebben we hier op de website een duidelijke splitsing tussen gemaakt. Door middel van een portfolio zijn de ondernemingen waarin de holding betrokken is onderverdeeld.

Binnenkort zullen tevens de websites van HvA Ventures Holding en AMC Ventures Holding worden ontwikkeld onder hetzelfde design, om zo het onderscheid en de relaties tussen de verschillende holdings duidelijker in kaart te brengen.

Om een duidelijk beeld te geven van de portfolio’s van de verschillende holdings, hebben we een driesplitsing gemaakt tussen de websites van deze drie holdings. Naast UvA Ventures zijn dit HvA Ventures Holding en AMC Ventures Holding.

PROJECT WERKWIJZE

In samenwerking met designbureau ttwwoo, die verantwoordelijk is geweest voor het design van de website, zijn we tot een resultaat gekomen waarin de verschillende ondernemingen die worden ondersteunt, duidelijk zijn onderscheiden. Daarnaast hebben wij in samenwerking met een 3D-animator 360º roterende diamanten gemaakt, welke op meerdere plekken op de website terug komen.

MEER CASES